Založ si blog

kompánia theatre | mágia chinvatského mosta

Screen shot 2013-09-16 at 8.26.47 PMV nedeľu večer sme boli v Experimentálnej sále znova svedkami predstavenia, ktoré sa nám snažilo klásť odpor. Na prvý pohľad nepríjemné zistenie sa však môže ukázať ako inšpiratívna výzva, keď akceptujeme skutočnosť, že to tak jednoducho má byť. Samozrejme, v prípade, že sa chceme pokúsiť dekódovať kvalitné umelecké dielo.

Istá uzavretosť hry Synovia zmenení na jelene v podaní maďarského súboru Kompánia Theatre Studio, ktorá divákovi bráni pochopiť významy jednotlivých obrazov a následne celej hry, môže mať viacero príčin. Jednou z nich je určite skutočnosť, že mu chýba akési predporozumenie, znalosť inšpiračných zdrojov, na ktorých je divadelný text vystavaný. Keď divák takýto vhľad k dispozícii nezíska, je jednoducho nútený rezignovať na hľadanie akéhokoľvek uceleného zmysluplného interpretačného kľúča a bezradne ostáva na úrovni “páči-nepáči”. Bolo by však škoda práve pri tejto hre nepokúsiť sa rozmotať nečitateľné klbko symbolov a nenazrieť pod povrch viditeľného.

Podložie príbehu tvorí zaujímavý transylvánsky mýtus o deviatich synoch poľovníka, ktorí sa premenili na jelene. Samotný mýtus siaha ešte do predkresťanského obdobia a zobrazuje mystérium zrodu, ktoré neskôr vplynulo do kresťanského narodenia Ježiša Krista. Kým sa ale pretransformoval do takéhoto lineárneho chápania chodu sveta, existoval ako prirodzene cyklický, resp. špirálovitý pohyb. Takto ľudia chápali život (svet) a seba v ňom ako jeho integrálnu súčasť. Kolobeh života v istých okamihoch úplne samozrejme prinášal momenty začiatku čohosi, čo predtým neexistovalo, alebo presnejšie, čo nejestvovalo v rovnakej forme, kvalite ako doposiaľ.

Je to istý posun oproti mýtu o večnom návrate, v ktorom sa neustále opakuje, obnovuje (znovuprežíva) to isté podľa vopred jasných pravidiel a princípov. Tu síce premena synov poľovníka na lesnú zver v sebe nesie pochopenie vlastných koreňov, personálneho kontextu, z ktorého človek vzišiel, a ktoré ho budú determinovať (pozitívne či negatívne) po celý jeho život, zároveň sa však objavuje aj motív slobodného rozhodnutia. Na jednej strane stojí nemožnosť vystúpiť z hraníc toho, čo tvorí ľudskú podstatu, vedie človeka neomylne vpred, v podstate bez možnosti korigovať svoj vlastný osud po tom, ako bol vykonaný závažný čin. Na strane druhej je tento motív predestinácie, predurčenia toho, čo sa udeje, postavený do kontrapunktu k existencii slobodnej voľby synov. Táto opozícia tak v podstate určuje tempo celého príbehu, ktorý speje k nemeniteľnému vyústeniu.

Postavy synov sa striedavo vzpierajú a poddávajú svojmu osudu, nemôžu však uniknúť tomu, čo je dané. Na rozdiel od gréckej tragédie sa tu však nestretávame s rozmarmi bohov, ktorí manipulujú ľudskými bytosťami pod Olympom podľa aktuálnej ľubovôle. Transylvánski mladíci sú slobodní v tom zmysle, že prekročiť prekliaty most v hlbokom lese ich nikto nenútil. Keď sa však už rozhodli prejsť cez most Chinvat, niet cesty späť. Motív “Chinvatského mosta” má árijské korene, objavuje sa v staroiránskom zoroastrizme. Tento most oddeľuje svet živých od sveta mŕtvych a musí ním prejsť každá duša po smrti tela.

Motív mosta sa v hre objavuje v dvojakej forme: prvýkrát fakticky – vtedy, keď synovia porušia zákaz, prejdú ním v lese a premenia sa na zvieratá, a druhýkrát symbolicky ako biely pás, po ktorom v závere hry odchádzajú do ríše mŕtvych. Táto zaujímavá zdvojenosť stvárnená v dvoch rovinách môže znázorňovať snahu ľudského spoločenstva pochopiť mystérium života a smrti a dať ho do súvislosti so svetom, ktorého etické zákonistosti sami stvorili a vynucovali si ich dodržiavanie.

S motívom mosta je spojený mýticko-rozprávkový symbol premeny, ktorá sa udeje po prekročení vopred daného nariadenia, porušení príkazu či zákazu. Spolu tvoria základnú kostru na ktorej je vystavaný samotný príbeh v pohybovo-tanečno-hudobnom prevedení. Takýto dualizmus excentrickej, výraznej formy a magického obsahu je typický pre staroveké mystériá, z ktorých vyrástli prvé ucelené náboženské predstavy všetkých civilizácií.

Ďalším zaujímavým interpretačným kľúčom je akcentácia motívu iniciácie. Iniciácia je bytostne spätá s premenou (zmenou) – či už tela alebo myslenia – a ako taká je v hre výrazným významotvorným prvkom. Na iniciácii je dôležité to, že symbolizuje prechod človeka do novej kvality života, s ktorým je spojené získanie nových schopností a charakteristík. Je zároveň prechodom neopakovateľným i nevratným, čoho dôsledkom je vznik hranice, dištinkcie medzi starým a novým svetom (životom). Iniciačná premena človeka ho vydeľuje zo “starého” spoločenstva, do ktorého sa už často nemôže vrátiť, alebo s ním nedokáže komunikovať, v dôsledku čoho sa stráca akýkoľvek kontakt či spojenie medzi týmito svetmi. Práve preto nie je možné, aby sa synovia po magickej iniciácii (neskôr transformovaná do kresťanského zasvätenia) prechodom cez most a premene na jelene ešte mohli vrátiť a žiť svoje “staré” životy. V mýte je tento symbol zobrazený ako neschopnosť jeleňov prepchať svoje parohy cez dvere bývalého domova. Ich domovom je totiž už kvalitatívne iný priestor, ktorý nesmú opustiť. Domov sa tak z miesta zrodu človeka a jeho večných koreňov mení na priestor, kde je doma, lebo sa tak v istom okamihu rozhodol, alebo ho tam doviedla nutnosť jeho predchádzajúcich slobodných krokov.

 

/Písané pre divadlo Actores v rámci festivalu Tempus Art

actores | totálny nezmysel

25.10.2016

Aj v tejto divadelnej sezóne pokračuje Mestské divadlo Actores v naštudovávaní celosvetovo úspešných hier. Dni v daždi, 39 stupňov, Stanica ZOO i najnovšia komédia Totálny nezmysel už druhý viac »

RR 03 | o kraj (a) ine

09.12.2015

Putovať krajinou znamená vždy zároveň mať pokope telo a myšlienky, hmotu a ducha. Ak je to naozaj, byť tu a teraz je autentickou odpoveďou na prehlbujúcu sa rozpoltenosť moderného človeka. viac »

actores | stanica zoo

23.11.2015

Minulotýždňová druhá premiéra hry Stanica ZOO Mestského divadla Actores priniesla na rožňavské javisko tému až neuveriteľne starú a zároveň neustále aktuálnu. Heroínové peklo detí viac »

Saudi Arabia Writer Killed

Saudská Arábia odmietla vydať Turecku podozrivých v prípade vraždy Chášakdžího

09.12.2018 19:59

O extradíciu sa snažil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

rušeň, vlak, zssk

Ľuďom dochádza s vlakmi trpezlivosť

09.12.2018 18:00

Do svojho cieľa často prichádzajú neskoro. Nestíhajú prípoje ani dohodnuté stretnutia.

Syria, aleppo, chemický útok

OSN obnoví dodávky humanitárnej pomoci do Sýrie

09.12.2018 17:45

Je to prvá cezhraničná zásielka humanitárnej pomoci, odkedy sýrska vláda znovu získala kontrolu nad hlavným hraničným priechodom Nasíb.

donald trump

Donald Trump nesmie zasahovať do francúzskej politiky, bráni sa francúzska vláda

09.12.2018 16:02

Trump uverejnil na Twitteri správy o protivládnych protestoch vo Francúzsku a napadol aj Parížsku dohodu.