Založ si blog

gilles bourdos | renoir

Screen shot 2013-12-26 at 8.48.42 PMNatočiť film o výtvarníkovi je v podstate jazda na tenkom ľade. Vyjadriť sa totiž umeleckými prostriedkami o inom druhu umenia znamená, že bude rešpektovaná autonómia a odlišná autenticita oboch, a to vôbec nie je samozrejmosť. Najčastejším problémom je snaha prerozprávať to dôležité iným jazykom bez toho, aby bolo zároveň zvolené adekvátne dešifrovanie. Teda také, ktoré nebude postavené na najmenšom spoločnom menovateli, zrozumiteľnom síce každému, nenesúcom však už žiadnu umeleckú pridanú hodnotu, ale zároveň nebude ani hermeticky uzatvoreným útvarom, ktorý nebude ponúkať žiadne interpretačné kľúče.

Dráma Renoir je postavená na farbe a na vernom – z pohľadu zmyslov – zachytení prchavého okamihu, teda na dvoch konštantách výtvarného impresionizmu. Jednoduchá kostra všedného príbehu pevne a zároveň funkčne drží žiarivú farebnosť a vizuálne dokonalú krásu filmu.

Film nenásilne pracuje so všetkými základnými dištinkciami impresionistickej poetiky. Príbeh sa odohráva väčšinou v exteriéroch plne korešpondujúcich s tými, ktoré boli pre Renoira charakteristické. Interiérové scény sú umiestnené väčšinou do presklenej terasy, čo ešte znásobuje veľkolepú hru so svetelnosťou, s jemným prežiarovaním a tieňovaním postáv a objektov.

Narácia je zredukovaná na tie najnutnejšie elementy tak, aby dokázali uniesť a zrozumiteľne ukázať svet impresionistickej maľby. Ten je zašifrovaný v už spomínaných exteriéroch a slnečnom svite. Dôraz na zmyslové prežívanie sveta je tu jemne transponované do nahoty ženského tela, nikdy sa však nepreklopí do erotickej zmyslovosti. Tá ostáva skôr nezaujímavá ako nenápadne implicitne prítomná. To, že táto zmyslovosť absentuje, však neznamená, že by sme sa mali obávať prudérnosti či malomeštiackej perfídnosti. Skôr nám môže prekvapiť to, s akou prirodzenosťou sa príbeh zaobíde bez zdôrazňovania erotického podtónu nahoty.

Vyzlečená žena je na jednej strane zredukovaná na objekt Renoirovho umeleckého záujmu, pričom akékoľvek narážky na možnosť zviesť mladú modelku ostávajú vo verbálnej rovine. To má za následok vyprchanie akéhokoľvek dráždivého momentu, ktorý navyše nie je sprevádzaný žiadnymi ďalšími náznakmi či neverbálnymi odkazmi. Na druhej strane, všetky postavy sú v príbehu vykreslené ako ľudia s tými najobyčajnejšími túžbami a snami, presne v duchu impresionistickej poetiky zachytávania povrchu, resp. tých najvrchnejších, zmyslami registrovateľných vrstiev vecí i ľudských bytostí.

Takéto neustále nasvecovanie morfológie sveta nepripúšťa zbytočné psychologizovanie, prenikanie do najvnútornejších hĺbok postáv nemá zmysel – nezistili by sme nič, čo by sa nedalo odpozorovať zmyslami.

Za zmienku stojí aj, na prvý pohľad, ambivalentný vzťah mužských a ženských postáv. Renoir sa po okolitých lúkach a hájoch necháva v kresle prenášať niekoľkými ženami rôzneho veku, ktoré s ním žijú v jednej domácnosti. Len letmo sa dozvedáme nejasné zmienky o jeho minulosti plnej mileneckých avantúr. Tie však nemajú žiaden vplyv na správanie sa žien, hoci sa o tom nerozprávajú, je vidieť, že Renoirovi pomáhajú z vlastnej vôle. Znova nie je zrejmé, či sú ženské postavy submisívne, či nejakým skrytým spôsobom asertívne, my máme možnosť zistiť len jediné – vidíme, že sú šťastné a spokojné.

Napätie je vo filme dosahované dvomi spôsobmi. Prvým je neustála, hoci väčšinu času nereflektovaná, prítomnosť umelcovej fyzickej bolesti, ktorá je výrazom jeho vážnej telesnej choroby. Renoirova telesná indispozícia odkazuje rovnako, hoci trochu iným spôsobom, na impresionistickú poetiku prchavosti. V tomto prípade je to prchavosť fyzickej zdatnosti a bezbolestnej krásy. Tú však stále, aj napriek evidentným bolestiam, dokáže zobrazovať bez toho, aby musela uvoľniť miesto tematizovaniu utrpenia. Jediným, zato naozaj naturalistickým, výrazom individuálnej bolesti sú Renoirove nočné výkriky od bolesti.

Druhou líniou napätia, ktoré sa tiahne celou drámou, je prítomnosť 1. svetovej vojny v životoch jednotlivých postáv. Príbeh rámcuje príchod najstaršieho Renoirovho syna Jeana do otcovského domu a jeho odchod po rekonvalescencii v závere. Mladá modelka Andreé chce odísť do veľkého sveta a stať sa slávnou herečkou, preto presviedča Jeana, aby sa už na front nevracal.

Presne v duchu poetických mantinelov, v ktorých sa príbeh pohybuje, sa s krutosťou vojny v podstate priamo nestretávame. Výnimkou je scéna obesencov (možno dezertérov) na stromoch nad cestou a posedávajúci zranení vojaci pri ceste. Tieto dva momenty sú si svojou absolútnou opozíciou voči dokonalému svetlu, farbe a kráse (nepoškvrnenosti, symetrii, ladným líniám…) dokonalým kontrapunktom. Práve vedomie, že svet existuje v takýchto opozíciách, dovoľuje Renoirovi v jednej chvíli vysloviť myšlienku o nutnosti maľovať krásu, lebo utrpenia je už dosť na svete, bez toho, aby zaváňala lacnou samoúčelnosťou či moralizátorstvom.

Fyzická deštrukcia ľudského tela, krutosť, bolesť a smrť je v príbehu použitá ako protiváha poetiky impresionizmu a zároveň je akýmsi vysvetľujúco-komplementárnym dorovnaním sveta do jeho úplnosti. Dôležitosť prchavosti chvíle naplnenej žiarivosťou farieb a dokonalosťou tvarov je potvrdená druhou stranou protikladu. Sústredenie sa na okamih, zmyslovo fixovaný moment naberá na dôležitosti v kontexte zlyhania rozumu a celého, pracne budovaného súboru etických imperatívov, ktorých vyvrcholením a dôsledkom bola svetová vojna.

……….

Všetko dôležité o filme, vrátane traileru, nájdete na stránke distribútora.

actores | totálny nezmysel

25.10.2016

Aj v tejto divadelnej sezóne pokračuje Mestské divadlo Actores v naštudovávaní celosvetovo úspešných hier. Dni v daždi, 39 stupňov, Stanica ZOO i najnovšia komédia Totálny nezmysel už druhý viac »

RR 03 | o kraj (a) ine

09.12.2015

Putovať krajinou znamená vždy zároveň mať pokope telo a myšlienky, hmotu a ducha. Ak je to naozaj, byť tu a teraz je autentickou odpoveďou na prehlbujúcu sa rozpoltenosť moderného človeka. viac »

actores | stanica zoo

23.11.2015

Minulotýždňová druhá premiéra hry Stanica ZOO Mestského divadla Actores priniesla na rožňavské javisko tému až neuveriteľne starú a zároveň neustále aktuálnu. Heroínové peklo detí viac »

banský bystrica, autobus

Autobusári už o štrajku nehovoria

23.01.2019 18:33

Ťažké vyjednávanie vyššej kolektívnej zmluvy vo verejnej doprave sa konalo v stredu v Banskej Bystrici.

Hacienda HealthCare

V prípade ženy 'vo vegetatívnom stave', ktorá porodila, zatkli ošetrovateľa

23.01.2019 17:56

Nathana Sutherlanda zatkli za sexuálny útok a za zneužitie bezbrannej dospelej osoby.

PSA Peugeot Citroen Trnava

Trnavská automobilka PSA vyrobila rekordný počet vozidiel

23.01.2019 17:33

Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia vyrobila v minulom roku 352 007 vozidiel, čo je nový rekord.

televízia, televízor, ovládač

RVR udelila vysielateľovi TV Joj pokutu takmer 40 000 eur

23.01.2019 17:10

Mac TV bola zároveň upozornená na porušenie zákona pri oddeľovaní názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru.